O  nás


lékařka MUDr.Hana Sinkulová

V roce 2002 jsem promovala na 2. LF UK v Praze.

15 let jsem pracovala jako lékařka na dětském, novorozeneckém a nedonošeneckém oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi. Pracovala jsem na lůžkovém oddělení, kde jsem se starala o nedonošené děti až po dospívající do 19 let věku.

5 let jsem vedla dětskou nefrologickou poradnu, kde jsem se věnovala hlavně problematice  infekcí močové soustavy, problematice pomočování,ale i vrozených vývojových vad močové soustavy aj diagnozám.

V dubnu 2005 jsem složila atestaci I. stupně z pediatrie,následně v roce 2008 jsem získala                             specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství,

v roce 2009 specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

V listopadu 2012 jsem složila atestaci v oboru dětská nefrologie. V roce 2013 jsem získala licenci pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi,pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dětská nefrologie.

Od roku 2002 jsem členkou České lékařské komory, mám diplom celoživotního vzdělávání ČLK.

Doposud se podílím na službách dětského oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi a pohotovostních službách tamtéž. 

Jsem vdaná, mám 2 syny a 1 dceru, bydlím v Praze.


Sestřička Barbora Sovová

V roce 1991 ukončila studium na SZŠ v Praze

V roce 2006 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

praxe:
FNKV Gynekologicko porodnická klinika,Novorozenecké oddělení

                                                                                                Ordinace Praktického lékaře pro děti a dorost - 10 let
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                        Má syna a dceru, bydlí v Praze.